2002 - 2006

Sigurd Schytz Kollegiet
Ledelse 
 
 
 
Bestyrelse
Helsingør Byråd udpeger bestyrelsen for Sigurd Schytz. To udpeges efter indstilling fra beboernes Kollegianeråd, to udpeges efter indstilling fra  uddannelsesinstitutionerne. Tre udpeges direkte af byråd. Efter hver kommunevalg konstituere bestyrelsen sig. Bestyrelsens forretningsudvalg, der er de tre direkte udpegede er: Flemming Lund Christensen (Bestyrelsesformand), Bertel Johansen samt William  Leedgaard.
 
Forretningsfører
Til den daglige administration har bestyrelsen ansat en forretningsfører, det er: Dan-Ejendomme A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900  Hellerup Tlf.: 70 30 20 20
 
Ledelse på kollegiet
Kollegiet ledes i hverdagen af kollegiets inspektør, der ogå forestår indstillingsarbejdet efter principper fastsat af bestyrelsen. Til sin hjælp har inspektøren en ejendomsfunktionær, der også virker som stedfortræder for inspektøren.
 
 
 
PS! Sigurd Schytz Kollegiet er et kollegium for alle unge under uddannelse. Der er 136 lejemål fordelt på lejligheder og værelser. 
 

tilbage